MR TRUNG MINH

Vietnam | Founder of AGB.VN | https://agb.vn/

Hơn 02 năm làm việc với dịch vụ chụp hình quảng cáo C-PHOTO, chúng tôi luôn ấn tượng với phong cách làm việc nhanh nhẹn, hình ảnh quảng cáo sáng tạo và đặc biệt là luôn giao hình ảnh – clip quảng cáo sản phẩm đúng hẹn!