Ms Dang Le

Vietnam | Manager |

Studio làm việc chuyên nghiệp, chi phí rất hợp lý, hình ảnh chuẩn đúng tiến độ, anh chụp hình tư vấn và thực hiện chụp khá chuyên nghiệp, dịch vụ OK