Thông tin của khách hàng rất quan trọng đối với chúng tôi!

Chúng tôi nhận ra rằng quyền riêng tư cá nhân của bạn là quan trọng, dưới đây là những thông tin mà có thể chúng tôi sẽ thu thập được khi bạn truy cập website này.

 

Chúng tôi sẽ không bán hoặc trao đổi bất cứ thông tin riêng tư nào của bạn cho bên thứ ba.

  • Nhật ký truy cập (Log files)

Trang web của chúng tôi có thể sẽ lưu lại nhật ký truy cập của bạn, như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ internet, địa điểm, thời gian, trình duyệt mà bạn dùng để truy cập website của tôi.

  • Thông tin liên hệ (Contact Infomation)

Nếu bạn sử dụng một số tiện ích ở website này như: form liên hệ, đăng ký thành viên, viết nhận xét… bạn sẽ phải điền vào đó một số thông tin liên hệ như địa chỉ email, số điện thoại, đường link facebook… Chúng tôi sẽ lưu trữ những thông tin này chỉ để liên hệ ngược lại với bạn, không sử dụng để gửi tin quảng cáo hoặc thư rác.

  • Cookie

Có thể chúng tôi sẽ sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin của bạn, chẳng hạn như vị trí địa lý hoặc sở thích cá nhân. Bạn có thể chọn cách tắt nó, nhưng việc này có thể sẽ hạn bạn trong việc tương tác với website của chúng tôi.

  • Xóa thông tin (Remove user information)

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ bất cứ thông tin nào về bạn có thể đã được lưu trữ trên website của chúng tôi!