C-PHOTO luôn chào đón những người mang đam mê về nhiếp ảnh, hãy đến và cùng chia sẻ, thỏa mãn cơn đam mê của các bạn!