Nhiếp ảnh thương mại là gì?

Nhiếp ảnh thương mại là gì?

Nhiếp ảnh thương mại phục vụ cho việc chụp hình quảng cáo một sản phẩm hay dịch vụ, nó có thể là hình ảnh món ăn trong cuốn menu nhà hàng bạn thường thấy khi đi ăn, hình ảnh trên một tờ rơi quảng cáo hay những hình ảnh quảng cáo quần áo thời trang hay mỹ phẩm ở trên internet.

Nhiếp ảnh thương mại giúp các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng nhanh nhất, thay thế toàn bộ những phương pháp truyền thống.
Xem chi tiết: https://www.chuphinhsanpham.vn/y-nghia-logo-studio-c-photo-nhiep-anh-thuong-mai/