Home » Photos » Chụp hình sản phẩm inox setup

Chụp hình sản phẩm inox setup

Chụp hình inox chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, xử lý ánh sáng phức tạp khi chụp hình sản phẩm inox, dựng cảnh chụp hình sản phẩm độc đáo.

Chụp hình sản phẩm inox mới của khách hàng, với yêu cầu dựng cảnh chụp sao cho nổi bật sản phẩm, thân thiện môi trường, hình ảnh bắt mắt, sang trọng, chúng tôi đã thực hiện được hình ảnh cuối cùng như hình dưới.

Khi thực hiện chụp hình, chúng tôi đã cho setup ngoài trời, sử dụng ánh sáng tự nhiên, thêm phông nền là chậu dây leo, tường làm bởi các thanh gỗ, hình ảnh cuối cùng được khách hàng đánh giá cao.

Chụp hình sản phẩm inox
Chụp hình sản phẩm inox