Home » blog » Chụp thử sản phẩm miễn phí & Quy định chung

Chụp thử sản phẩm miễn phí & Quy định chung

posted in: blog, Tin tức 0

Đến với C-PHOTO, chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng chụp thử sản phẩm trước khi đưa ra quyết định giao cho chúng tôi toàn bộ sản phẩm của họ.

Việc chụp thử được sắp xếp thời gian, chất lượng hình ảnh như chụp chính thức nhưng nó hoàn toàn miễn phí.

Chụp hình sản phẩm miễn phí
Chụp thử sản phẩm miễn phí

Với việc chụp thử sản phẩm miễn phí, chúng tôi cũng có những quy định đi kèm sau đây:

  1. Chỉ nhận chụp thử những sản phẩm mà khách hàng mang tới Studio.
  2. Hình ảnh chụp thử được đóng dấu C-PHOTO, khách hàng chỉ sử dụng nội bộ.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý khách có nhu cầu, xin cảm ơn!